HİDROLİK ÜNİTE VE SİLİNDİR

Hidrolik güç ünitesi, hidrolik sistemlerde sistemin ihtiyacı olan hidrolik enerjiyi temin eden kompleks kısımdır. Tank, pompa, motor, filtre, emniyet valfleri, ısıtıcı ve soğutucular, göstergeler ve valf bloklarından oluşan bütün bir parçadır.

 

 

HİDROLİK GÜÇ ÜNİTESİ TASARIMI
Hidrolik güç üniteleri müşterinin taleplerine göre tasarlanmaktadır. Hidrolik güç ünitesi işleminde şu gibi bazı bilgilerin bilinmesi gerekmektedir
Ünite hangi makinede kullanılacak, görevi ne olacak
Ünitenin çalıştığı sıcaklık, ortam vb. bilgileri nedir
Ünite nasıl kontrol edilecek
Ünite ne kadar süre kullanılacak
Eğer elde teknik veri var ise ünitenin kaç bar basınçta ve kaç litre/dk hacimde (debide) çalışması istenmektedir?
Ünite nereye monte edilecek
Ünitenin elektrik bağlantısı nasıl olacak
Ünite hangi ekipmanlarla birlikte çalışacak
Bu ve bunun gibi sorulara cevap verilebilmesi ile birlikte tasarım oluşmaya başlayacaktır. Hidrolik güç ünitesi tasarımında müşteri taleplerinden daha çok teknik veriler belirleyici olmaktadır.

HİDROLİK GÜÇ ÜNİTESİ HESABI
Hidrolik güç ünitesi tasarlarken bazı hesaplar yapılmalıdır. Ünitenin tasarımı için bu hesabın profesyonel ve deneyimli kişilerce yapılması gerekmektedir. Eğer ünite hesabı yanlış seçilir ise;
Maliyet fazla olur
İstenilen basınç değerlerine ulaşmaz
İstenilen debi değerlerine ulaşmaz
Elektriksel arızalar çıkar
Yağ aşırı ısınır
Sistemin diğer elemanları bozulur
İş güvenliği açısından müthiş derecede önemli problemler oluşur

HİDROLİK GÜÇ ÜNİTESİ ELEMANLARI
Hidrolik güç üniteleri elemanları şu şekilde özetlenebilir;
Elektrik motoru
Elektrik motoru bağlantı elemanları (kaplinler, kampanalar vs.)
Hidrolik pompa
Hidrolik pompa bağlantı elemanları
Valf bloğu ve valfler
Filtre
Bakım kapağı ve depo kağı
Tank içi hidrolik hortumlar
Hidrolik yağ
Tank
Yardımcı elemanlar (basınç şalteri, akümülatör, manometre, termostat vs.)

WhatsApp chat
Tasarım